pelaksanaan pengasingan sisa pepejal

Kerajaan melalui Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan & Kerajaan Tempatan telah memutuskan pelaksanaan pengasingan sisa pepejal secara mandatori akan bermula pada 1 September 2015 di lapan (8) buah negeri yang menguatkuasakan Akta 672 iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, Perlis, Pahang, Kuala Lumpur & Putrajaya. Pemilik premis di Negeri-negeri berkaitan diwajibkan mengasingkan sisa pepejal mereka mengikut kategori yang telah ditetapkan.

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply