pelaksanaan pengasingan sisa pepejal

Kerajaan melalui Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan & Kerajaan Tempatan telah memutuskan pelaksanaan pengasingan sisa pepejal secara mandatori akan bermula pada 1 September 2015 di lapan (8) buah negeri yang menguatkuasakan Akta 672 iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Kedah, Perlis, Pahang, Kuala Lumpur & Putrajaya. Pemilik premis di Negeri-negeri berkaitan diwajibkan mengasingkan sisa pepejal mereka mengikut [...]

PROGRAM TAMAN KEKAL PENGELUARAN MAKANAN (TKPM)

Program Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM) dicadangkan sebagai satu strategi di bawah Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN3) untuk menggalakkan pelaksanaan projek pertanian secara berskala besar, komersil dan berteknologi tinggi oleh usahawan termasuk sektor swasta. OBJEKTIF PROGRAM TKPM •Mewujudkan zon pengeluaran tanaman makanan kekal •Membantu meningkatkan pengeluaran makanan negara yang mapan dan berkualiti •Membangunkan dan meningkatkan [...]