Objektif pertanian bandar

1. Meningkatkan sekuriti makanan dan nutrisi makanan miskin bandar. 2. Meningkatkan taraf ekonomi penduduk bandar, khususnya yang berpendapatan rendah dengan mempelbagaikan punca pendapatan mereka. 3. Meningkatkan integrasi sosial dan kesejahteraan kejiranan melalui aktiviti pertanian berasaskan penggunaan teknologi moden. 4. Meningkatkan kesejahteraan/kelestarian persekitaran melalui sistem pengurusan sisa sifar dan pengurusan kitar semula (teknologi hijau).

Datanglah beramai-ramai ke Program “Road To MAHA” Negeri Sembilan

Pasar Tani Khas Sempena Merdeka Sehingga 15 September

KUANTAN, 31 Ogos (Bernama) — Sebanyak 150 buah  pasar tani di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak mengadakan program pasar tani khas sempena Hari Kemerdekaan ke-57 di tapak pasar tani masing-masing hari ini. Pengerusi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (Fama) Tan Sri Badruddin Amiruldin berkata program itu akan berlangsung sehingga 15 Sept ini dan setiap pasar [...]